קהילות: כללי

הרשם

[רק חברים רשומים יכולים לשלוח.] [Threaded View] [Translate]
deleting account Disabled (0)::2015-10-20 10:16
Hi, any ideas on how to delete an account?
Re: deleting account Porteplume Silver Star Critiquer/Silver Note Writer [C: 27 W: 0 N: 12] (82)::2015-10-21 0:00
Hello Emilia,

I am a moderator, if you want your account to be disabled then please send me a request.

Greetings - Viviane
Re: deleting account chouette Gold Star Critiquer [C: 266 W: 0 N: 0] (0)::2017-09-07 14:56
Hi,

I want to delete my account because I'm no longer active on this site. How do I proceed?

Thank you,
Helene
Re: deleting account Porteplume Silver Star Critiquer/Silver Note Writer [C: 27 W: 0 N: 12] (82)::2017-09-07 23:48
Bonjour Hֳ©lֳ¨ne,
J'ai reֳ§u votre message et je peux supprimer votre Account quand vous le voulez...

Amicalement,
Viviane
Re: deleting account Gert-Paassen Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 1824 W: 5 N: 7663] (24509)::2018-03-15 4:24
i want also delete my account, i am almost 6 years anymore on treknature.

i cannot find were i cant deleted it even a mail adres for asking my account to deleting.

Gert
Re: deleting account Porteplume Silver Star Critiquer/Silver Note Writer [C: 27 W: 0 N: 12] (82)::2018-03-15 10:10
Hallo Gert,

Is het niet jammer voor alle andere TN leden dat ze je prachtige fotoג€™s moeten missen?

Natuurlijk, als je het persֳ© wilt, dan kan ik je account verwijderen...

Groetjes,
Viviane
Re: deleting account chouette Gold Star Critiquer [C: 266 W: 0 N: 0] (0)::2018-11-04 16:14
Hi,

OK. You can delete my account because I'm no longer active on this site.

Thank you,
Helene